Universele waarden en ik

Filosofisch traject om te ontdekken hoe universele thema’s jou kunnen versterken in je persoonlijke ontwikkeling.

Opzet

In deze cursus komt een aantal universele thema’s aan bod. Deze thema’s komen we in ons eigen leven allemaal tegen. Ik nodig je uit om jouw verhouding tot dat thema te onderzoeken en te beleven, dwars door je eventuele vooroordelen, antipathie of opvoeding heen.
Ik gebruik hiervoor diverse bronnen die verfrissen, verdiepen en/of verbinden: humanistisch, religieus en uit de kunstgeschiedenis. Als leidraad dient prediker, een van de bijbelboeken uit het oude testament. Dit boek gaat in op de ogenschijnlijke zinloosheid van het bestaan.

Het geloof in (een) god is niet van belang. Maar wel of je gelooft in het ontwikkelen van jezelf en het in vrijheid verkennen van je eigen thema’s.
Een betere verbinding met jezelf en met de maatschappij is het resultaat.
De eerste bijeenkomst start met wat kaders en de plaatsing van de verschillende bronnen en bewustzijnsgebieden.

Voorbeelden van thema’s die kunnen volgen:

Verandering, Alles gaat en niets blijft, er gebeurt niks nieuws, levenscyclus;Wijsheid en bewustzijn;Ouderdom, leven gaat snel voorbij, wat is er na de dood;Eenzaamheid, af gescheidenheid; Balans tussen geven en ontvangen;Tevredenheid, middenweg tussen verleidingen;Karma;Leefregels.

De onderwerpen kunnen we gezamenlijk vaststellen.

De opbouw van elke avond is gelijk: een ontspanningsoefening, bespreking van de ervaringen met het vorige thema (eventueel aan de hand van eigen gelezen literatuur), toelichting op het nieuwe thema en een verdiepende creatieve oefening.

Download de PDF

universele-waarden-en-ik.pdf

Cursusleider

Met een opleiding tot beeldend kunstzinnig therapeut aan de Leidse hogeschool en een opleiding tot EssentieCoach® op zak, begeleid ik mensen graag in persoonlijke ontwikkelprocessen. Al enige jaren geef ik met veel plezier en succes diverse persoonlijke ontwikkelingscursussen.

Ik ben geen schriftgeleerde, maar haal veel inspiratie uit verschillende spirituele bronnen: de Bijbel (Christendom), de Bhagavad Gita (Hindoeïsme), de tree of life van het Kabbalisme (Joods), Boeddhisme (geen godsdienst) en de antroposofie (Steiner).

Cursusdata 2015

De cursus start in september 2015 en bestaat uit 8 sessies, die we in onderling overleg plannen. Voorstel frequentie is 1x per 3 of 4 weken. De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 oktober, van 19:15 tot 20:15.

Prijs en vergoeding

Prijs: € 120 inclusief 21% BTW en materiaalgebruik.

Locatie

Leiden (nog nader te bepalen)

Contact en inschrijving

Leontine Rodewijk
Brandts Buyskade 35
2324 LR Leiden
012 345 6789
071 513 9364
info@spiegelbeeldinkunst.nl
www.spiegelbeeldinkunst.nl

5
maan-/woensdagen
19:15-20:15
Tijdstip
120,00
Kosten
4-8
Deelnemers

Data in 2015

  • September
    23
  • Oktober
    28
  • November
    2, 16 en 30


Let op: de bijeenkomst van 2 november is slechts een week na de vorige.

Tijd en plaats

De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 oktober in Leiden, 19:15 tot 20:15.

Heeft u wel belangstelling, maar kunt u er deze trainingscyclus niet bij zijn, laat het ons dan weten. Bij voldoende belangstelling starten we zo mogelijk een nieuwe training.

Opgave

Bij de assistentes van het ATL
Telefoon: 071-5121641, keuze 4
E-mail: administratie@atl-leiden.nl

Kosten

Per training worden 7 sessies kunstzinnige therapie á € 40,00 = € 280,00 (dit is inclusief materialen) in rekening gebracht.

Verwijzing
Voor deelname aan deze training kunt u door de huisarts of een andere therapeut worden doorverwezen. U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Vergoeding via verzekering

Vaak is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
De vergoeding valt onder de alternatieve kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag (lid van de beroepsvereniging: NVKT-oag).
Als patiënt van het ATL kunt u een beroep doen op het solidariteitsfonds als de kosten een belemmering zijn om deel te kunnen nemen.

Doet u zelf van tevoren navraag bij uw ziektekostenverzekeraar of kunstzinnige therapie wordt vergoed en wat de limiet is van het te vergoeden bedrag per jaar.