Meer eenheid in je karakter en communicatie

Hoe integer ben je eigenlijk?
Persoonlijke ontwikkelingscursus op basis van het boeddhistische achtvoudige pad.

Cursus voor persoonlijke ontwikkeling

We zijn op een bepaalde manier, en we praten veel met elkaar. Maar hoe zit het met de eenheid in wat je zegt, doet en eigenlijk wilt doen? Hoe integer ben je? Zeg je wat je wilt zeggen? Doe je wat je wilt doen?

Opzet

In deze cursus geef ik 8 concrete opdrachten die je duidelijker maken hoe het zit met onderdelen van je communicatie, je handelen en je karakter. Deze zijn gebaseerd op het boeddhistische achtvoudige pad. Joop van Dam, een antroposofische huisarts heeft hier een boekje over geschreven. Door deze oefeningen kun je weer meer regie krijgen over jezelf. Daarnaast geef ik een korte ontspanningsoefening en verdiepende creatieve opdrachten. De cursus gaat over jezelf. In een goede positieve sfeer bespreken we eerlijke, interessante onderwerpen met elkaar op een onderzoekende manier. Feedback van andere deelnemers is dat ze bewuster zijn van hun communicatie.

Een groep van 4 mensen is het minimum, 6 mensen is het maximum.

Download de PDF

meer-eenheid-in-je-karakter-en-communicatie.pdf

Cursusdata 2015

Vrijdagochtenden met de start rond half september.

Heb je belangstelling, maar kun je er deze cursus niet bij zijn, laat me dat dan weten. Bij voldoende belangstelling start ik een nieuwe cursus.

Cursusleider

Leontine is als EssentieCoach® en beeldend kunstzinnig therapeut goed in staat om de meer onderbewuste gewoonten bewust te maken.

Zij heeft haar praktijk ‘Spiegelbeeld in kunst’ voor zowel individuele cliënten als groepen aan huis en geeft daarnaast bewustwordings-cursussen bij bedrijven. Zij woont met haar man en twee kinderen in Leiden.

Prijs en vergoeding

Prijs: € 130 inclusief 21% BTW en materiaalgebruik.
De cursus bestaat uit 9 keer.

Locatie

De Coebel, Leiden

Contact en inschrijving

Leontine Rodewijk
Brandts Buyskade 35
2324 LR Leiden
071 513 9364
info@spiegelbeeldinkunst.nl
www.spiegelbeeldinkunst.nl

n.n.b. aantal
dagen
10:00-11:00
Tijdstip
130,00
Kosten
4-6
Deelnemers

Data in 2015


De exacte data zijn nog niet vastgesteld, maar de cursus start half september.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtenden van 10:00 tot 11:00 De Coebel in Leiden.

Heeft u wel belangstelling, maar kunt u er deze trainingscyclus niet bij zijn, laat het ons dan weten. Bij voldoende belangstelling starten we zo mogelijk een nieuwe training.

Opgave

Bij de assistentes van het ATL
Telefoon: 071-5121641, keuze 4
E-mail: administratie@atl-leiden.nl

Kosten

Per training worden 7 sessies kunstzinnige therapie á € 40,00 = € 280,00 (dit is inclusief materialen) in rekening gebracht.

Verwijzing
Voor deelname aan deze training kunt u door de huisarts of een andere therapeut worden doorverwezen. U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Vergoeding via verzekering

Vaak is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
De vergoeding valt onder de alternatieve kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag (lid van de beroepsvereniging: NVKT-oag).
Als patiënt van het ATL kunt u een beroep doen op het solidariteitsfonds als de kosten een belemmering zijn om deel te kunnen nemen.

Doet u zelf van tevoren navraag bij uw ziektekostenverzekeraar of kunstzinnige therapie wordt vergoed en wat de limiet is van het te vergoeden bedrag per jaar.