Nieuws

Berichten van allerlei aard

Spiegelbeeld in kunst

Kunst voor meer eigen regie

Sinds er mensen zijn, maken zij kunst. Muziek, dans, zang, verhalen, beelden en andere vormen van kunst weerspiegelen de cultuur, het leven, het denken en het geloof in een bepaalde tijdsperiode. Kunst speelt dan ook een grote rol in alle samenlevingen door de geschiedenis heen. Door kunst krijgen we niet alleen een beeld van de zichtbare samenleving, maar ook van de onderliggende krachten of processen, van de onzichtbare gedachtenwereld en de diepere lagen. We kunnen kunst dus gebruiken als spiegel van de onderstroom van samenlevingen, of zelfs van de menselijke evolutie.


Maar waarom doen we aan kunst? Kunst is een communicatiemiddel, een manier waarop mensen zich uiten. Kunstenaars willen iets overbrengen en spiegelen door hun kunst hun binnenwereld naar buiten. Vanuit hun binnenwereld - hun waarnemingen, gedachten, gevoelens, intenties en innerlijke bewegingen - creëren zij iets waarneembaars of tastbaars voor anderen. Dit kunstwerk fungeert dan als een spiegel, een indirect beeld van hun binnenwereld. Kunstenaars gebruiken hun materialen en technieken gericht om over te brengen wat ze bedoelen. De taal van kunst is namelijk universeel en dus ook te leren. Net als kunstenaars maken reclamemakers en architecten er dankbaar gebruik van. Zo heeft bijvoorbeeld iedere kleur een andere uitwerking op mensen. Dit is soms zelfs fysiek meetbaar. In een rode kamer zal je hartslag en je bloeddruk omhoog gaan, in een blauwe kamer ervaar je meer kou, een gele kamer prikkelt je en in een groene kamer word je ontspannen.


Kunst en beeldtaal worden dus bewust ingezet om mensen te bereiken en te beïnvloeden. Als beeldend kunstzinnig therapeut doe ik hetzelfde. Ik maak gebruik van het spiegelvermogen van tekeningen, schilderingen, boetseerwerken en bewerkte spekstenen om de gezondheid te bevorderen. Een cliënt komt naar mij vanwege een persoonlijke ontwikkelingsvraag. Bijvoorbeeld: “Ik weet wel wat ik wil maar ik doe het steeds maar niet”, “hoe krijg ik weer meer energie?”, “hoe kom ik van mijn hoofdpijn af?”, “hoe blijf ik meer bij mezelf in contact met mensen?”.
De kracht van kunst is dat het onze normale, rationele verdedigingstechnieken omzeilt. Het bijzondere is bovendien dat het nauwelijks uitmaakt hoeveel iemand weet van materialen en technieken. Het kunstwerk blijft een prachtige spiegel van de spelende thematiek in de binnenwereld. Zo is bijvoorbeeld de manier waarop iemand met grenzen omgaat duidelijk zichtbaar in zijn kunstwerk. Vervolgens geef ik de cliënt beeldende oefeningen om hem bewust te maken van hoe hij met grenzen omgaat. Door die oefeningen leert de cliënt gaandeweg, via het maken van kunstwerken, anders met grenzen om te gaan. Het mooie is dat deze groei bij veel mensen ook zichtbaar wordt in het dagelijks leven. Zij krijgen meer inzicht in wat er aan de hand is en leren beter om dit zelf op te pakken. Nieuwe waarnemingen, gedachten, gevoelens en intenties en nieuwe innerlijke bewegingen dankzij de kunst als spiegelbeeld. Met een bewuster mens met meer eigen regie als resultaat.


Nieuwsberichten